top of page

TALIAN SOKONGAN

PSIKOSOSIAL

Talian Sokongan Psikososial atau Sokongan Kesihatan Minda dan Psikososial merujuk kepada sokongan dalaman mahupun luaran yang bertujuan melindungi dan meningkatkan kesihatan psikososial atau mencegah dan merawat kecelaruan minda. Sokongan ini meliputi intervensi kesihatan, pendidikan mahupun intervensi yang melibatkan komuniti setempat. MHPSS terdiri daripada masalah sosial, ketegangan emosi, kemurungan,  post traumatic stress disorder (PTSD), psikosis, penyalahgunaan dadah dan alkohol serta kecacatan intelektual.

Holding Hands
bottom of page